Cifra vocalelor, cifra consoanelor, cifra numelui complet

VOCALELE (V) = lucruri care ne motivează
CONSOANELE (C) = Prima impresie pe care o lasă personalitatea noastră asupra celor din jur
NUMELE COMPLET (NC) = comportamentul pe care îl adoptăm în public

ARAD

V  2 Arădenii au înclinație spre cooperare. Au nevoie de liniște și nu se simt în largul lor într-un mediu competitiv
C  4 Au  capacitate organizatorică, acționează în mod practic. Harnici stabili emoțional, au autodisciplină foarte puternică. Conservatori, tradiționaliști.
NC  6 Leagă relații armonioase. Își asumă responsabilități.

TIMIȘOARA
 
V 8  Caută mereu să își atingă țelurile, au o puternică dorință de a învinge
C 7 Independenți manifestă o gândire profundă. Firi individualiste care refuză să accepte sfaturi și abordează problemele în felul lor.
NC 6 Leagă relații armonioase și își asumă responsabilități.

LIPOVA

V 7 Au un simț permanent al propriei individualități. Iubesc natura.
C 5 Imaginea creată este una de adaptabilitate. Pot întreprinde orice.
NC 3 Interacționează cu vioiciun, se exprimă cu ușurință, au simțul umorului, sunt prietenoși în căutarea relațiilor sociale

BUCUREȘTI

V 2 Au înclinație spre cooperare.Au nevoie de liniște și nu se simt în largul lor într-un mediu competitiv
C 8 Dau impresia unor persoane puternice, sigure pe sine, capabile. Ei se pot confrunta fie cu succese răsunătoare, fie cu eșecuri lamentabile. În general sunt adevărați luptatori.
NC 1 Preiau cu ușurință conducerea și nu se tem să se aventureze în domeniile neexplorate până atunci.
Își asumă controlul situației.

Citate despre numerologie

„ Întregul paradis este o gamă muzicală și un ritm.” Aristotel„ Toate lucrurile care pot fi cunoscute au un număr, pentru că nu este cu putință nici să concepem, nici să cunoaștem un lucru în lipsa unui număr.”   Philolaus„ Un nume este un altfel de chip.”  Thomas Fuller


„ Numele și natura umană se potrivesc adeseori.”  John Clarke„ Mă gândesc adeseori ce viață ușoară aș fi putut avea și cât timp aș fi economisit, dacă aș fi știut alfabetul.”
                                                                          W. Somerset Maugham„ Când ai cu ce să o umpli, fiecare zi are 100 de buzunare.”  Freidrich Nietzsche


„ Viața nu înseamnă să ai cărți bune, ci să știi să joci bine cu cele pe care le ai.”  
                                                                          Josh Billings

Numerologie ( broșură tiparită la editura Arhetip)

Am primit zilele acestea această broșură și pentru că este o lucrare valoroasă o voi reda  în continuare.
A fost tipărită după revoluție, nu e menționat numele autorului, dar e scrisă de un român.

NUMEROLOGIE METODĂ PRACTICĂ PENTRU AFLAREA : 
– destinului și scopului vieții
– zilelor faste sau nefaste pentru : – afaceri
                                                  – călătorii
                                                  – amor
                                                  – politică

NUMEROLOGIA :

O cale de a afla destinul și scopul vieții

Valoarea literelor :

A= 1                         I,J = 10                   Q = 19
B =2                         K  = 11                    S = 21
C = 11                      L  = 12                    T = 9
D = 4                        M = 13             U,V,W = 6
E = 5                        N = 14                    X = 15
F = 17                      O = 16                    Y = 10
G = 3                        P = 17                     Z = 7
H = 8                        R = 20
Literele î, ș și ț vor fi asimilate ci i,s și t.
Grupurile de litere ch și gh vor fi asimilate cu c, respectiv g.
EXEMPLU  DE  CALCUL
1 . DESTINUL – Ceea ce îi este dat să îndeplinească în această viață
Pentru exemplificare, să luăm numele Iliescu Ion.
a) Se calculează suma numerelor ce corespund fiecărei litere a numelui persoanei pentru care se face calculul:
I L I E S C U    I O N
10+12+10+5+21+11+6+10+16+14 = 75+40 =115
b) Din această sumă se scade suma cifrelor ce o compun : 
115-( 1+1+5) = 108
c) acest număr urmează a se împărți la 9 :
108 : 9 = 12
d ) Apoi se adună 1:
12+1 = 13
Treisprezece este numărul destinului, pe care-l puteți afla citind la acest număr 13 = Transformare și moarte
 2 . SCOPUL VIEȚII
 
Ceea ce este bine să urmărească în mod conștient să realizeze în viață, persoana pentru care se face calculul.
a) Se calculează suma cifrelor ce compun data de naștere, în cazul nostru 3.3.1930
3+3+( 1+9+3+0) = 19
( nu reduceți suma datei de naștere ca să vă iasă calculul corect)
b) Se adună suma cifrelor calculată  pentru nume :
115+19 = 134
c) Mai departe se reiau calculele după modelul de mai sus :
134 – ( 1+3+4) =126 
126 : 9 = 14
14+1 = 15
Acest număr arată scopul vieții : Magie și fatalitate.
3 . CARACTERUL RELAȚIEI CU O ALTĂ PERSOANĂ     
De pildă Câmpeanu Radu
a) Prima dată se calculează suma cifrelor corespunzătoare fiecărei litere a numelui Câmpeanu Radu (ca la punctul 1.a) 
Am obținut 108. Verificați.
b) Se adună sumele corespunzătoare :
115+108 = 223
c ) Se reiau calculele după modelul învățat :
223- ( 2+2+3 ) = 216
216 : 9 = 24
24+1 = 25
d ) In toate cazurile în care, ca și aici, numărul obținut este mai mare decât 22, se adună cifrele componente ale numărului obținut :
2+5 = 7, Victorie
Comentarii :
Considerăm firesc acest rezultat, din momentul în care opoziția participă în mod constructiv la viața politică și economică a unui stat, făcând “cuplu ” cu forțele de guvernământ.
În mod similar se poate calcula rezultatul asocierii în vederea unei acțiuni comune a 3,4 sau mai multe persoane.
4 . STABILIREA INFLUENȚEI UNEI ȚĂRI , LOCALITĂȚI, INSTITUȚII, PROFESII, ETC. 
a) În cadrul exemplului nostru am calculat numărul pentru Romînia. Am obținut 75
 
b) Acest număr se însumează cu cel al numelui persoanei și cu cel al datei sale de naștere, continuându-se calculu conform modelului de mai sus :
75+115+19 = 209
 209-( 2+0+9 ) = 198
198 : 9 = 22
22+1 = 23
2+3 = 5 Religie
5 . SEMNIFICAȚIA UNEI ZILE ANUMITE 
a) Se calculeză numărul zilei. De exemplu 20.5.1990
( 2+0 )+5+( 1+9+9+0)= 26
b) Acest număr se însumează cu cel al numelui persoanei și cu cel al datei sale de naștere, continuându-se calculul asemănător modelului cunoscut.
26+115+19 = 160
160-7 = 153
153 : 9 = 17
17+2 = 19 Noroc și prieteni
Atenție : La urmă se adaugă 2, nu 1!
6 . KARMA ANULUI  
Am luat ca exemplu anul 1990.
Se însumează numerele anului, al numelui și al datei de naștere :
( 1+9+9+0) +115+19 = 153
153- (1+5+3) = 144
144 : 9 = 16
16+1 = 17 Adevăr, credință, speranță
7 . ZILELE NOROCOASE 
 a) Determinarea numărului de bază : se face adunând numerele numelui ( 75 ) si al prenumelui ( 40 ) , rezultate din adunarea cifrelor ce le compun :
7+5 = 12     4+0 = 4       12+4 = 16
b) La acest număr se adună și se scade 9
16+9 = 25
16-9 = 7
Zilele de 7 și 25 din lună îi sunt norocoase.  
1 VOINȚĂ- ÎNDEMÂNARE
 Voința, energia, este o forță invizibilă. Cu cât omul vrea mai mult, cu cât depune mai multă energie, cu atât acumulează mai mult din această substanță invizibilă. Oamenii cu 1 trebuie să aibă pentru proiectele lor multă încredere, energie și înflăcărare. Și atunci vor avea succes. Cine nu poate aceasta deși are numărul 1 își va atrage insuccesul și numai el va fi vinovat de aceasta. Energia este proprietatea de a elimina îndată orice neîncredere. Cu aceasta energie, cu forța voinței spiritului se pot realiza lucruri care sunt imposibile. Oamenii cu 1 au în orice caz posibilitatea să facă să domine energia prin forța lăuntrică. Oamenii cu 1 sunt foarte buni ingineri, tehnicieni, inventatori, dar din cauză că din toate părțile vin spre ei idei, de multe ori sunt împrăștiați. În această situație îi vom afla pe actori, savanți, diplomați etc.
2  CUNOȘTINȚE ȘI ȘTIINȚE
Oamenii cu 2 au un intelect puternic dezvoltat fiind capabili să recepționeze toate cunoștințele vieții  și de aceea sunt învățători, profesori, scriitori înnăscuți. Dar trebuie să se ferească să ajungă falși oameni de știință
( deoarece, fiind prea încrezuți în cunoștințele lor neverificate, pot greși. Ei sunt mai puțin creativi, deci activitatea lor preponderentă este aceea de a prelua ideile altora, dovedindu-se astfel a fi pionieri ai științei și culturii, reprezentanți și agiatori. Ei alcătuiesc acea categorie de oameni care se dovedesc a fi creativi cu ajutorul cunoștințelor altora. Există pericolul de a persista într-o opinie eronată sau să fie limitați ca înțelegere și să nu poată depăși o anumită limită. Caută totdeauna, ca inovatori ai progresului, să dea impresia că își depășesc capacitatea de înțelegere ( fac afirmații care întrec cunoștințele lor) Au prea puțină originalitate
(spirituală) astfel că se agață întotdeauna de intelect și materie ( fără a ține cont de latura spirituală). Găsim între ei oameni de știință materialiști.

3  CĂSNICIE – ACTIVITATE – ACȚIUNE
Destinul oamenilor cu 3 este de a se căsători, deoarece numai printr-o căsătorie adevărată, deci prin partener și copil, pot evolua. Ar trebui avut în vedere faptul că femeile sunt în general mai subtile, iar bărbații au intelectul mai puternic. Femeia își face cunoscută intuiția ei, iar bărbatul cu ajutorul intelectului și a logicii, transpune această acțiune în realitate. Femeia să nu îl perturbe în alegerea și urmarea căii . Cine trăiește astfel în căsnicie, trăiește adevărata căsnicie divină. Soția transmite forța spirituală soțului prin contact sexual. Ea primește sămânța de la soț, și o transformă, devenind aptă să-l inspire pe soț. Astfel sunt muzele artiștilor, inițiaților. Prin transferul de forțe și bărbatul devine mai apt pentru activitățile lui. Oamenii cu 3 dacă se căsătoresc devin mai activi.

4   REALIZARE 
Oamenii cu cifra 4  au misiunea să se realizeze pe ei înșiși. Dacă nu evoluează suficient vor reuși numai într-un sens inferior. Cei evoluați vor dobândi o înțelegere corectă a universului. Însă pentru această evoluție este necesară multă perseverență care se va manifesta desigur și exterior. Aceștia sunt oameni care într-o bună zi vor deveni conștienți  că drumul pe care au mers până atunci  este greșit și că nu au putut progresa  din cauza unor obstacole de tot felul. Ei trebuie să realizeze  această muncă lăuntrică prin ei înșiși. Impulsul spre aceasta  va fi întotdeauna provocat de un eveniment exterior. Atunci își vor da seama că au mers pe un drum greșit, această constatare se produce cu o forță care pe unii îi poate dărâma.  Pentru a evita atitudinea greșită  în acest sens  este necesară o luptă lăuntrică, pe care oamenii cu 4 o posedă cu siguranță. Forța specifică lor prin care se realizează pe ei înșiși trebuie dirijată pe căi bune. În caz contrar, aceste forțe se întorc împotriva lor.

5    RELIGIE
Oamenii cu 5 sunt oameni pe care forța spirituală îi ajută să treacă prin toate loviturile destinului. Ei au o intensă forță a dorinței, și prin aceasta vor avea succes. Trebuie să creadă întotdeauna în atotputernicia lui Dumnezeu și să poarte această credință în ei. S-au găsit adesea oameni care, în anii din care rezultă cifra 5 pierd pe câte un om iubit prin despărțire sau moarte. Dar cel care este conștient că moartea unui om nu este decât o trecere  ( transformare) prin care cel care pleacă a fost mântuit de misiunile lui avute în această viață, acela nu trebuie să dispere sau să regrete ci își va spune că moartea unui om nu reprezintă nimic tragic.

6    ISPITA
Oamenii cu 6 vor avea în destinul lor multe ispite la care trebuie să reziste sub orice formă. Există tot felul de ispite. Misiunea fiecărui om cu 6 este aceea de a le  recunoaște. Ispitele sunt gânduri rele pe care le are omul, și ele lovesc întotdeauna tot în om deoarece, așa cum strigi în pădure, așa revine și ecoul. Deci cel carea are 6 să se ferească de gândurile rele, căci el însuși va fi victima acestora.

7   VICTORIE
Șaptele este un număr sfânt și reprezintă omul care poate obține forța unei acțiuni minunate în viață. În cele mai multe cazuri cei cu 7 vor obține victoria asupra lor înșiși, iar prin aceasta, victorie în toată existența. Sunt oameni cu intelect sănătos, nobil, săritor în ajutorul altora ; se înțeleg bine cu semenii lor și le doresc acestora să aibe  o existență bună. Iubesc natura și resping în general tot ceea ce este artificial. Simt totul profund, social și doresc să realizeze totul în viață în asociație cu alții. Nu le este caracteristic să acționeze de unul singur. Cei cu 7, aflați pe o treaptă înaltă de evoluție,vor face progrese mari în viață și vor acționa cu competență în cele mai diverse direcții. Cei neevoluați ( sau tipii negativi ) vor avea unele succese în viață, însă până la urmă acestea se vor transforma în succese dezastruoase.

8  CORECTITUDINE – ECHILIBRU
Aici în mod deosebit se resimte puternic legea echilibrării în destin. Această lege nu sancționează pentru a sancționa, ci pentru a aduce omul la o fericire superioară ; orice piedică, orice maladie, orice obstacol material sau psihic formează o sentință care sa pronunțat datorită unor acțiuni incorecte. Scopul vieții celor cu 8 trebuie să fie sănătos, un spirit bun. Manifestarea forțelor trebuie ținută în echilibru, deoarece oamenii aceștia doar astfel o vor duce bine. Cine se asociază dreptății divine, aceluia îi vine binele de la sine. Oamenii  cu 8 trebuie să acționeze drept pentru a rămâne în echilibru psihic.

9  ÎNȚELEPCIUNE – DEȘTEPTĂCIUNE
Oamenii cu 9 sunt acele ființe care recepționează din spiritul divin înțelepciunea totală. Datorită acestei înclinații excepționale, ei sunt obligați să transmită și altora acest spirit și nu au dreptul de al păstra numai pentru ei înșiși. Dacă-l transmit și altora, vor culege o recoltă bogată. De cele mai multe ori oamenii cu 9 acționează cu înțelepciune și inteligent ; sau cel puțin dispun de calități necesare pentru aceasta. Oamenii cu evoluție superioară vor produce, datorită forței spiritului lor, reforme favorabile. Ei vor împărtăși fără egoism întreg rezultatul spiritului lor, pentru a aduce foloase semenilor lor. Oamenii cu 9 sunt intuitivi, originali, altruiști și dispun de daruri puternice de clarviziune sau percepții pe care însă niciodată nu au voie să le folosească în scopuri egoiste. 

10  NOROC SCHIMBĂTOR
Oamenii cu 10 sunt supuși unui destin foarte schimbător. În cele mai fericite cazuri, cea din cea mai fericită situație ajung pe neașteptate în situația opusă. Numai de ei depinde să-și croiască drumul spre noroc. Oamenii cu 10 trebuie să încerce să trăiască și să acționeze liniștit, cu calm. Deoarece înclină să acționeze cu pripeală, dovedindu-se neliniștiți și agitați, se înflăcărează repede dar această înflăcărare nu trebuie să treacă niciodată de ținta propusă. Trebuie să învețe să se stăpânească. Deși înflăcărarea este un dar care poate avea un efect magic, poate atinge idealuri înalte.Trebuie să aibă încredere în ei, liniște, voință și îndemânare- pe care trebuie să le manifeste în toate acțiunile. Atunci succesul va fi sigur, deoarece 10= 1+0 = 1, Voință, Îndemânare 

11  FORȚĂ  SPIRITUALĂ
Forța spirituală este forța cea mai înaltă de care dispune omul. Aceasta face ca acești oameni  să poarte o mare răspundere pentru toate acțiunile lor în asemenea măsură încât trebuie să se gândească extrem de mult înainte de a acționa. Forța spirituală dă capacități de clarviziune și clar percepție care niciodată  nu trebuie folosite în scopuri profane.Puterea de a rămâne în stare de bună dispoziție chiar și în situații dificile ale destinului și de a apăra pe alții în asemenea situații  – aceasta este forța spirituală. Doar astfel acești oameni vor avea succes în viață. Această forță psihică ce emană din ei va fi recepționată de alți oameni cărora le va da curaj. Acești oameni au și capacitatea de a prevesti unele lucruri. Ei dispun de un intelect ascuțit, darul de a prevedea și siguranța de sine. Oamenii cu 11  dispun și de darul de a vindeca prin iubire și dorință. Ei sunt perseverenți în urmărirea proiectelor lor, dar trebuie să se ferească să fie împrăștiați ; să rămână întotdeauna  concentrați pe ideile de realizat. 11 = 1+1 = 2 Cunoștințe și științe 

12  SACRIFICIU ȘI PĂTIMIRE
Oamenii cu 12 au misiunea de a se sacrifica pentru familia lor, pentru semenii lor, sau pentru o idee.Sunt oameni care își iubesc mult semenii și cărora nici un sacrificiu nu li se pare prea mare ca să nu îl facă cu plăcere. Ei alcătuiesc acea categorie de oameni care au milă și simt durerea altora. Sunt retrași fără să scoată această izolare în evidență. 12 = 1+2 = 3 ceea ce înseamnă Căsnicie, activitate, acțiune. Căsnicia cere un sacrificiu de sine și aici își aplică aceste capacități. De altfel cine se sacrifică pentru familie sau pentru o idee va primi ajutor din afară în clipa în care va avea nevoie. 

13  TRANSFORMARE ȘI MOARTE 
Transformarea înseamnă schimbare.Moartea unui om înseamnă o trecere din învelișul actual fizic în cel pur spiritual și psihic în alte sfere, în care omul se pregătește pentru încarnarea viitoare. Deci orice om cu 13 are misiunea să se transforme dintr-un om mai mult sau mai puțin material într-unul spiritual. Astfel își va îndeplini misiunea pe pământ, pe care oricum ar trebui să o îndeplinească ulterior. Datorită însușirilor de conducător, oamenii cu 13 sunt în stare să învingă toate obstacolele, de orice natură cu ușurință. Trebuie să se ferească să manifeste prea multă încredere în sine, căci aceasta l-ar conduce la acțiuni imprudente. Și au darul presimțirii și al visurilor prevestitoare. Trebuie să fiți atenți la vise, căci îl vor ajuta la transformare.Cine nu realizează această transformare spirituală, va suferi o moarte spirituală și va fi pus în fața acelorași misiuni în viața următoare.

14 REGENERARE PRIN EDUCARE ȘI RESTRICȚIE
Regenerarea înseamnă reînnoire. Oamenii cu 14 trebuie să se reîntoarcă datorită forței lor spirituale. Cel care nu progresează atât de repede cât și-a imaginat, să nu devină pesimist sau temător, să nu se frământe dacă totul îi merge pe dos. Nu trebuie să se grăbească sau să fie pripit,ci trebuie să dea dovadă de multă stăpânire de sine. Dacă nu pot obține nimic din cauza unor limitări impuse de destin, să nu consume inutil energia dând dovadă de pesimism sau precipitare. Oamenii cu 14 trebuie să învețe să aștepte căci va veni și timpul lor.Să fie cumpătați în toate, chiar și în muncă, pentru că există pericolul de a se surmena. Să nu încerce să facă totul dintr-o dată. Să învețe să se economisească pentru a avea în timpuri grele.

15     MAGIA ȘI FATALITATEA
Oamenii cu 15 dispun de puternice capacități magice și magnetice pe care însă trebuie să le folosească numai în scopuri bune, în sensul de a ajuta. Ei dispun conștient sau inconștient de capacitatea de a influența și pe ceilalți oameni, dar aceste  forțe trebuie folosite numai în scopuri lipsite de egoism. Altfel forțele și acțiunile sale vor avea un efect negativ asupra lor înșiși fiind ceea ce se numește ” magie neagră”. Oamenii cu 15 care folosesc aceste forțe pentru  a-i ajuta pe ceilalți fac magie albă și se bucură de efectele bune produse asupra lor și a celor din jur. Cine vrea să obțină succes prin șiretenie și tertipuri cade în mâna forței echilibratoare a forței divine. Aparentele succese obținute astfel vor fi plătite cu mustrări de conștiință și boli fizice și psihice. Cei care au  15 și sunt conștienți de forțele lor magice vor fi puternic ispitiți deoarece 15 = 1+5 = 6 Ispită

16    ACCIDENT – CATASTROFĂ
 Oamenii cu 16, mai mult decât oricare alții vor suferi în viața lor multe boli, accidente, pierderi de bani, catastrofe. Ei trebuie să se ferească să facă acțiuni pripite și negândite sau acțiuni rele, ferindu-se de excese și exagerări de orice fel ar fi. Cine are 16 nu trebuie să se lase stăpânit de frică, deoarece printr-o evoluție spirituală și psihică poate  să facă din 16 = 1+6 = 7, Victorie. Deci, printr-o viață  corectă el poate obține o victorie asupra lui însuși, și prin aceasta și asupra altora. Mai există posibilitatea să nu fie el cel lovit direct de accident și catastrofă, ci indirect, prin suferința produsă de accident și catastrofă asupra altor persoane apropiate.

17     ADEVĂR  – CREDINȚĂ – SPERANȚĂ
Omul cu 17 ( optimism ), atrage succesul aproape fără să contribuie cu nimic. Tot ceea ce obține în viață, un fizic plăcut, un psihic echilibrat, un spirit sănătos, plăcere, succese, totul depinde numai de el, de forța gândurilor bune, optimiste. De aceea, cel cu 17 trebuie să gândească mereu cinstit, clar și cu încredere. Doar astfel gândurile se transformă în realitate, iar succesul va fi nelipsit. 17 = 1+7 =8, Corectitudine, echilibru. Omul cu 17 trebuie să acționeze corect pentru a rămâne în echilibru psihic. 
18     ÎNȘELĂTORIE – PRIETENI  FALȘI 
Oamenii cu 18 sunt supuși manipulărilor din partea prietenilor pentru a fi înșelați. De aceea trebuie să își aleagă foarte atent prietenii. Pentru că orice lucru are două aspecte trebuie să se ferească să fie ei înșiși înșelători sau falși prieteni. Apoi trebuie să se ferească de societatea rea , căci doar astfel va evita prieteniile false. Cine are 18 să nu stabilească relații cu persoane migăloase, egoiste, iuți la mânie și bănuitori , căci ar deveni ca acestea . 18 = 1+8 = 9, Înțelepciune, deșteptăciune. Prin acțiune înțeleaptă se poate feri de înșelătorii și prieteni falși.

19     NOROC ȘI PRIETENI
 Oamenii cu 19 au în viața lor mai mult noroc decât alții. Trebuie să fie întotdeauna atenți să nu-și strice destinul pentru viața viitoare. Acești oameni au misiunea ca norocul trăit de ei să-l transmită și semenilor lor și să nu rețină totul în mod egoist pentru ei. Numai în acest caz vor avea adevărați prieteni. Deși 19 înseamnă prieteni buni, totuși ei pot fi de două feluri . Unii, ca întotdeauna, se instalează când omul o duce bine. Alții rămân și dacă acesta este strâmtorat ; în acest caz prietenii din prima categorie se retrag. Oamenii cu 19 trebuie să analizeze în perioada lor bună, de mare noroc, caracterul prietenilor săi, pentru a nu fi mai târziu decepționați. Mai trebuie avut în vedere și faptul că norocul norocul nu vine niciodată de la sine, ci numai dacă va da dovadă de multă voință și competență, căci 19 = 1+9 = 10, Noroc schimbător.

20    TREZIRE –  RENAȘTERE
Oamenii cu 20 trăiesc o reînnoire  a Eului lor până la sănătate, care va fi tot mai deplină. O renaștere treptată  într-o formă superioară a existenței și o evoluție spirituală și psihică de care puțini oameni au parte. Ei își vor da seama de aceasta numai dacă vor avea ocupații spirituale, ceea ce îi va conduce la revelații pe care alții nu le pot pricepe. Au însă atunci misiunea de a transforma aceste revelații în realitate și de a trăi, căci fără acțiune – revelațiile sunt inutile. Renașterea constă într-o încredere totală în Dumnezeu și în înțelepciunea divină. Intuiția este înțelepciunea care se manifestă în noi, deoarece oamenii cu 20 sunt intuitivi și dotați cu clarviziune și clarpercepție.

21        A   OBȚINE   SUCCES 
În general, oamenii cu 21 își ating scopul propus. Cu cât țintesc mai sus, cu atât obțin mai mult. Prin activitate, un astfel de om va obține un succes mare ; dar și pentru partenerul de viață este posibil să obțină succesele materiale ; acestea la rândul lor îi vor servi pentru a-și atinge ținta propusă. De asemenea, partenerul îi mai poate oferi și sprijinul spiritual și psihic, cât și colaborarea în muncă. Cei cu 21 vor avea în a doua perioadă a vieții o căsnicie fericită, partenerul sau partenera fiind o persoană cu care se va potrivi foarte bine. Dar și în succese este cuprinsă de o mare răspundere ; să nu devină semeț și să fie întotdeauna cu simț de răspundere față de semenii lor.

22   INSUCCES – ACȚIUNE GREȘITĂ AUTOÂNȘELARE
22 este cel mai rar număr. Cei la care se găsește acest număr, să fie întotdeauna atent să nu cadă pradă iluziilor și să raționeze clar asupra oricărui lucru înainte de a acționa. În caz contrar, foarte lesne va acționa greșit, obținând numai insuccese. Între acești oameni găsim pe cei cu fantezie nesănătoasă, falși profeți care caută să-i convingă pe ceilalți cu profețiile lor greșite. De asemenea, între aceștia se numără și cei care mint până când ei înșiși cred minciuna. Însă printr-o atitudine spirituală clară, acești oameni pot să se realizeze pe o cale pozitivă, deoarece 22 = 2+2 = 4, Realizare. Oamenii cu 22 au aproape exclusiv interese materiale ; rareori există excepții.

Cifra 22 Realizatorul

Direcție de urmat: sa realizeze ceva de amploare
Oportunități: au multe capacități pe care sa le canalizeze constructiv
Cuvinte-cheie: maestru constructor

Oamenii cu numărul căii în viata 22 sunt capabili sa realizeze orice își pun în minte. De obicei țelul lor este ceva de amploare.Cei cu 11 sunt adesea visători; și cei cu 22 au visuri, dar apoi le transpun în realitate. Acești oameni sunt pragmatici, neconvenționali și adesea carismatici. Ei sunt capabili să-i incite și să-i motiveze pe alții prin cuvintele și acțiunile lor.

Trăsături negative – egoismul, își folosesc capacitățile în scopuri personale și ignoră toate nevoile celorlalți. Uneori ei sunt conștienți de aceasta trăsătură de caracter, dar li se pare greu să treacă la o cale pozitiva.

Cifra 11 Idealistul

Direcția de urmat: să lase amprenta asupra acestei lumi
Oportunități:vizionari,cu suficientă motivație să-și realizeze ideile unice
Cuvânt-cheie: idealism

Exista întotdeauna un nivel de tensiune nervoasa asociat cu numerele maestre, care de asemenea face ca atingerea țelurilor să fie dificilă pentru aceste persoane.Rar se întâmpla ca oamenii cu o cale cu  număr maestru sa obțină succesul devreme  în viață. De obicei ei pornesc reflectând mai mult cu potențial caracteristic lui 2 sau lui 4 dar treptat devin mai încrezători și mai siguri pe ei înșiși, iar caracteristicile numărului maestru devin din ce în ce mai evidente.Sunt extrem de capabili în tot ceea ce fac și, cu suficientă motivație pot realiza orice.Deoarece ideile lor nu sunt întotdeauna practice, ei au nevoie sa le evalueze atent înainte de a încerca să le urmărească.

Trăsături negative- oamenii care folosesc latura negativa a căii in viata 11 sunt visători lipsiți de pragmatism, care realizează puțin si trăiesc într-o lume unde le este greu să separe realitatea de fantezie.

Arhiva articole

Comentarii recente

  Comenzi

  1. Matrice psiho-energo-informativă cost 100 ron
  2. Numerograma completă cost 100 ron
  3. Yantra personală 50 ron
  4. Analiză numerologică firmă, negociabil
  Datele necesare pentru realizarea matricei si numerogramei sunt: data nașterii și numele complet.
  Prin trimiterea acestei comenzi din formular de contact sunt de acord cu plata sumei de 100 sau 50 ron în contul RO50BTRLRONCRT0145387401 la Banca Transilvania